Jak przemawiać publicznie?

Człowiek z mikrofonem

Przemowy publiczne to zmora wielu osób. Na szczęście można się tej sztuki nauczyć. Jak wszystkiego. I co najlepsze, można się jej dość łatwo nauczyć. Sprawdzając wiele zróżnicowanych technik, niemal każda osoba będzie w stanie dokonać świadomej oceny, które „narzędzie” byłoby najbardziej korzystne do użycia w konkretnym publicznym wystąpieniu. Ale najpierw warto wiedzieć, na co najlepiej zwrócić uwagę podczas wyboru wspomnianego wcześniej „narzędzia” służącego do publicznego przemawiania, aby było one najskuteczniejsze w danym przypadku.

Podstawy i zasady przemówień publicznych

Jest kilka podstawowych punktów, które warto poznać a następnie zaakceptować jako oczywiste. Oczywiście mowa o podstawach wystąpień publicznych. Jest ich sporo, ale na początek warto ograniczyć się do tych podstawowych.

Zawsze warto dokładnie rozważyć wybór formatu, który ma być przyjęty podczas publicznego przemawiania. Wybór należy rozważyć w oparciu o jego przydatność do konkretnego rodzaju wystąpienia publicznego. Dlaczego? Ponieważ nie wszystkie wystąpienia publiczne mogą, i nie wszystkie wystąpienia publiczne powinny, przebiegać według wzoru i szablonu. Coś, co teoretycznie (książkowo) powinno sprawdzić się w określonej sytuacji, nie musi pasować do naszego przemówienia. Należy to doskonale przemyśleć by wybrać najbardziej efektywny styl prezentacji, który przyniesie pożądane efekty.

Należy odpowiednio zaprojektować cele, które mają zostać osiągnięte poprzez dane wystąpienie publiczne. Mając jasno określone cele łatwiej jest przekonać wszystkich zaangażowanych do myślenia w podobny sposób i do aktywnego udziału w procesie. Kiedy odbiorcy, kiedy osoby, do których przemawiamy publicznie będą w stanie dostrzec cel naszego przemówienia, łatwiej będzie przekazać im to, na czym najbardziej nam zależy. Jasny cel przemówienia publicznego lepiej angażuje odbiorców.

Ważne są też ramy czasowe. I to może wydawać się elementem, który nie wymaga szczególnej uwagi. Ale tak nie jest. Ramy czasowe są bardzo ważne. Zbyt długie przemówienie znudzi słuchaczy. Zbyt krótkie, także nie będzie zbyt dobrze odebrane.
 
Aby wystąpienie publiczne było udane należy wziąć pod uwagę poglądy potencjalnych słuchaczy. Słuchaczy, do których jest ono kierowane. Jest to bardzo ważne, gdyż najczęściej, aby takie wystąpienie było udane, poglądy powinny być zbieżne z poglądami odbiorców. Chociaż i od tego są wyjątki.

Najważniejsze jest dobre przygotowanie do wystąpienia. Warto dobrze poznać swoją prezentację. Przez wystąpieniem warto też sprawdzić sprzęt, na którym całość będzie się wyświetlała. Nie ma nic gorszego niż źle przygotowana prezentacja lub prezenter.   

Zrozum swoich odbiorców

Niezauważenie wspomnianych wcześniej, bardzo ważnych elementów spowoduje, że wystąpienie będzie nieefektywne i będzie stratą czasu dla wszystkich zaangażowanych stron. Ale z drugiej strony, samo zrozumienie tych kwestii nie jest gwarancją sukcesu. Trzeba jeszcze zrozumieć widownię, zrozumieć odbiorców, by odpowiednio się do niej dostosować.